cz en
Intuo

 

Intuo je dostupný Business Management Software, který pomáhá organizovat a řídit agendy spojené s každodenním fungováním firmy, jednotlivých oddělení nebo dílčích procesů.

Aktuality

16.11
2017

ICT snídaně: Inteligentní správa informací, GDPR

6. 12. 2017 8.25 - 9.30


Chcete lépe zvládat chaos v informacích? Chcete se dobře připravit na GDPR?


Zveme Vás na dobrou snídani a diskuzi - více zde.

06.06
2017

Mezinárodní úspěch Digital Resources

Tým Digital Resources si přiváží 5 ocenění z mezinárodní konference M-Files v portugalském Lisabonu.

15.05
2017

Ransomware WannaCry (aka WCry, WanaCrypt, WanaCrypt0r)

Jak jste mohli zjistit z médií, šíří se nebezpečný "ransomware", doporučený postup ochrany zde.

13.04
2017

Nejlepší ECM platforma pochází z Finska

Její excelence paní Helena Tuuri otevřela 5. dubna 2017 příjemné setkání manažerů z velkých českých i zahraničních firem s názvem: "Nejlepší ECM platforma pochází z Finska" ve své rezidenci. Fotografie z akce zde.

12.04
2017

Helios Orange v dceřiné společnosti Orange Solutions s.r.o.

V souladu s informacemi zveřejněnými v Obchodním rejstříku 2. 2. 2017, na webech obou společností, ve sbírkách listin obou společností oznamujeme převedení veškerých aktivit Helios Orange do dceřiné společnosti Orange Solutions s.r.o. Podrobněji zde.

16.09
2016

Inovace na půdě ČVUT

21. 9. 2016 - seminář zaměřený na inovace


Videoupoutávka zde.


Možnost bezplatné registrace zde.

16.09
2016

Intuo v Národním domě

Intuo pomáhá v Národním domě na Vinohradech (dříve UKDŽ).

31.05
2016

Úspěch v zahraničí

Tým Digital Resources přiváží dvě nominace a jednu cenu z jihofrancouzského Nice, kde proběhla mezinárodní M-Files Partner Conference 2016. Více informací zde.

Řešení pro prodejce zemědělské techniky

Systém Intuo - Company Intelligence od společnosti Digital Resources podporuje procesy a činnosti ve firmách zabývajících se prodejem a servisem strojů a zařízení zemědělské, lesnické a komunální techniky. Kromě evidence, řízení a vyhodnocování obchodních i marketingových aktivit umožňuje tento systém sledovat prodané stroje a zařízení u jednotlivých zákazníků (včetně jejich příslušenství či náhradních dílů). Dále lze sledovat také historii servisních zásahů, provedených oprav nebo jiných souvisejících aktivit.

Agenda prodeje a servisu strojů zahrnuje:

 • evidenci a zpracování servisních požadavků zákazníků,
 • delegování požadavků servisním technikům,
 • organizaci práce servisního oddělení,
 • zpracování a záznam o průběhu řešení reklamací,
 • fakturaci odvedených prací, paušálních a režijních služeb,
 • evidenci strojů a zařízení pomocí identifikačních znaků, místa, pohybu apod.
 • evidenci materiálových položek, jejich řízení a optimalizaci,
 • časové záznamy o pravidelných prohlídkách a garančním servisu,
 • elektronickou úschovu dokumentace,
 • zabezpečení pomocí řízeného přístupu k informacím,
 • základní analýzy výkonnosti firmy, servisu, zaměstnanců apod.

 

Základní složky systému Intuo - Company Intelligence

Kontakty

Veškeré kontaktní informace jsou rozděleny na Organizace a Osoby. Jak Organizace, tak Osoby mohou vystupovat jako samostatný zákazník či dodavatel nebo mohou být vzájemně propojeny pomocí vazeb. Kontakty je možné kategorizovat dle libovolných kritérií (důležitost zákazníka, hektarová rozloha aj.)

 

Zakázky (projekty)

Ucelený přehled o zakázce je klíčový pro její úspěšnou realizaci. Díky Intuo máte vždy k dispozici aktuální informace o všech aktivitách i subjektech souvisejících s danou Zakázkou. Naplánované náklady, výnosy i pracnost Zakázky je možné průběžně porovnávat s realitou a měřit tak její rentabilitu i efektivitu vynaložené práce.

 

Aktivity

V této složce můžete evidovat a řídit činnosti, které se týkají styku se zákazníkem. Schůzky, E-maily, Smlouvy, Faktury, Incidenty, Servisní zásahy, Nabídky, Objednávky aj.. Ke všem aktivitám je možné navázat Úkoly, které slouží jako Plán práce pro příslušné řešitele. Intuo -umožňuje nakládat s vašimi daty systematicky. Systém Intuo dokáže evidovat zařízení, která jste dodali svým zákazníkům. Umožňuje spravovat nejen informace o zařízení a jeho parametrech, ale také o jeho umístění, platnosti záruky, příslušných dokumentech, příslušenství a náhradních dílech a o všech činnostech s tímto zařízením spojených (např. Opravy či Zápůjčky).

 

Výstavy a veletrhy

Můžete sledovat všechny akce, kterých se chcete účastnit jako vystavovatel či návštěvník. V návaznosti na ostatní moduly umožňuje sledovat například množství obchodních příležitostí, které vzejdou z účasti na těchto akcích v porovnání s vynaloženými náklady.

 

Evidence servisního požadavku

V této složce sledujete základní informace o zadání a průběhu servisního požadavku, ale i vazby na aktivity a organizace, které se na něm podílejí. Pomocí nastavitelných pohledů je možné vytvořit přehledné reporty o stavu všech či vybraných servisních zakázek.

 

Obchodní případy (příležitosti)

Tato složka slouží k řízení a evidenci obchodního případu ve všech jeho fázích. Umožňuje zadat odhad stavu příležitosti, příjmů a nákladů, pravděpodobnosti i odhadovaného termínu realizace. V případě neúspěchu je možné zadat i jeho důvod. V rámci standardního obchodního procesu Obchodní případ předchází vytvoření Zakázky.

 

Podklady pro fakturaci

Přehledy o realizovaných službách pro zákazníky slouží jako podklad pro fakturaci. Systém Intuo je možné napojit na váš ekonomický systém a zajistit tak automatickou fakturaci.