Integrace podnikových informačních systémů

87 % společností nemá propojený CRM systém s DMS systémem a v téměř 60 % firem neexistují vazby mezi ERP a DMS systémy.

Jednotlivé podnikové systémy poskytují mocné nástroje a rozsáhlé množství informací, ale pokud nejsou vzájemně integrované, ztrácí se kontext a efektivita práce je nízká, jelikož uživatelé musí přepínat mezi jednotlivými systémy, aby získali potřebné informace.

Propojení firemních systémů by mělo být nedílnou součástí každého implementačního projektu, ať už se jedná o DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resources Planning) či jiné systémy.

Integrace informačních systémů ve firmě

Proč je vhodné integrovat?

Integrace firmám umožňují:

  • vytěžit co nejvíce z jejich investic do podnikových systémů,
  • mít data centralizovaná a využívat je v kontextu,
  • okamžitě nalézt informace, které potřebují,  
  • lépe a rychleji se rozhodovat,
  • zvýšit efektivitu a produktivitu práce,
  • rychle reagovat na změny a nové příležitost na trhu.

Nevíte si rady s propojením systémů mezi sebou? Rádi Vám pomůžeme!

Integrovat dokážeme prakticky jakékoliv systémy, které to umožňují. Zároveň existují různé úrovně propojení, ať už jednosměrně či obousměrně. Příkladem hluboké integrace může být vzájemné napojení systémů Intuo – Company Intelligence, M-Files a HELIOS iNuvio, které my sami využíváme při naší každodenní práci ve firmě.

Kontaktujte nás!