Případová studie Správa IT ve společnosti BPS Průmyslové Služby, s.r.o.

BPS Průmyslové Služby, s.r.o. je dodavatelem manipulační techniky a zastupuje na českém trhu značku jednoho z jejích největších výrobců na světě – Cat® Lift Trucks. Dlouhodobě spolupracuje se společností Digital Resources a.s., která je jejím dodavatelem služeb v oblasti informačních technologií a CRM systému Intuo – Company Intelligence, pomocí kterého BPS Průmyslové Služby, s.r.o. řídí své obchodní, marketingové i servisní procesy.

Pro chod IT společnost BPS Průmyslové Služby, s.r.o. provozovala vlastní servery ve své kanceláři. Lokální (on-premises) infrastruktura však přestala být dostačující, a to zejména z důvodu nevhodnosti prostředí, ve kterém se servery nacházely, a s tím souvisejících potíží s dodávkou elektřiny a chlazení. V okamžiku, kdy skončila životnost stávajících serverů, se společnost rozhodla zvážit různé varianty řešení nové infrastruktury.

Zajímá Vás, jak probíhal výběr nové infrastruktury a proč si společnost BPS Průmyslové služby vybrala právě variantu umístění vlastního serveru do datacentra MasterDC?

Stáhněte si zdarma naši případovou studii pomocí formuláře níže.

Stažení případové studie Správa IT ve společnosti BPS Průmyslové Služby, s.r.o.

Stažení případové studie Správa IT ve společnosti BPS Průmyslové Služby, s.r.o.

Pro úspěšné stažení studie, prosíme, nejprve potvrďte cookies na webu a až poté odešlete formulář.

V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které upravuje zpracování osobních údajů, souhlasím s evidováním a zpracováním osobních údajů.*
Souhlasím s užíváním osobních údajů pro účel zasílání marketingových sdělení (novinky a zajímavé informace z oblasti podnikových informačních systémů, pozvánky na odborné semináře a další akce).*