IT profylaxe

Přáli byste si snížit ve Vaší firmě rizika spojená s potenciálními haváriemi a ztrátami, neplánovanou odstávkou IT systémů či jinou mimořádnou událostí v oblasti IT?

Pomůžeme Vám s profylaxí!

Digital Resources a profylaxe

Profylaxe v oblasti IT představuje preventivní kontrolu a pravidelnou údržbu informačních technologií.

Primárním cílem profylaxe je proaktivně zajistit stabilní a bezproblémový chod IT.

Zahrnuje nejen péči o hardware (pravidelnou kontrolu a údržbu počítačů, notebooků, serverů, tiskáren, telefonů apod.), ale i software (podnikové aplikace a systémy).

Profylaxe funguje jako skvělá prevence havárií a dalších mimořádných událostí. Prodlužuje životnost výpočetní techniky a také snižuje náklady spojené s opravami či nákupem nových technologií. Šetří tak významné finanční prostředky zejména v dlouhodobém horizontu.

V oblasti IT souvisí profylaxe velice úzce s monitoringem. Dohledové centrum může monitorovat Vaši síť, provádět údržbu a preventivní opatření ještě dříve, než nastane problém. Právě díky tomu optimalizujete Vaše náklady a rizika snížíte na minimum. V případě, že například ve Vaší firmě odchází nějaký disk, díky přístupu založenému na profylaxi to zjistíte ještě dříve, než tato skutečnost způsobí jakékoliv potíže. Hrozba výpadku disku je včas odhalena a mohou být okamžitě zahájeny proaktivní kroky, jako je nákup nového disku a jeho výměna. Nemusíte se tak bát, že dojde ke krizové situaci nebo havárii.

Tým Digital Resources je Vám k dispozici

V praxi probíhá profylaxe jako pravidelná kontrola a údržba, kterou může zajišťovat náš zkušený tým IT techniků a specialistů. Monitoring může probíhat online či formou pravidelných návštěv, kdy naši specialisté provádí vizuální kontrolu, např. základních funkcí systémů či využití výpočetních zdrojů.

Důraz klademe na sledování trendů, díky kterým lze předvídat budoucí vývoj a plánovat potřebné změny a investice. Příkladem může být monitoring trendu úbytku volného místa na úložištích či zatížení. Dokážeme tak například predikovat, že za čtvrt roku by došlo k nedostatku volného místa na úložištích, což by firmě způsobilo komplikace. Na místo toho pro Vás situaci proaktivně vyřešíme a předejdeme tak potenciálním problémům.

Provádíme kontrolu klíčových funkcí a audit stavu IT infrastruktury. Monitorujeme například připojení k internetu, stav a aktualizace operačních systémů, chybová hlášení či stav zálohování dat. A v případě jakéhokoliv potenciálního problému okamžitě zahajujeme proaktivní kroky a eskalaci (např. komunikace s centrálou či třetí stranou). V každé situaci zákazníkům poskytujeme evidované předání stavu, tzn. vždy podáváme maximum informací o tom, co jsme zjistili, na čem pracujeme a co je potřeba.

Mezi našimi zákazníky jsou nejčastěji středně velké společnosti či pobočky mezinárodních firem se zahraniční centrálou. Vždy dbáme na to, aby vše bylo v souladu se standardy společnosti, ať už těmi zahraničními či českými. Pro nadnárodní společnosti, které například nemají v České republice dostatečné lidské zdroje, dokážeme zajistit lokální podporu a zásahy v případě havárií včetně zapůjčení techniky/zajištění dočasné infrastruktury.

Běžnou praxí v případě profylaxe je také sjednání SLA smlouvy mezi námi a zákazníkem. SLA smlouva definuje reakční odezvu a dobu vyřešení provozního problému.

Chtěli byste o profylaxi vědět více? Rádi byste se dozvěděli, s čím vším Vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás!