Případová studie M-Files a DOCU-X OCR ve společnosti PETROF

PETROF, spol. s r.o. je největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě.

Pro správu svých dokumentů doposud nepoužívali žádný systém. S ohledem na rostoucí potřeby automatizace se rozhodli nasadit do firmy DMS systém a nástroje pro inteligentní vytěžování obsahu faktur a jejich propisování do současného ERP systému ABRA.

Případová studie nasazení M-Files a DOCU-X OCR ve společnosti PETROF

Jaké byly klíčové parametry při výběru nového systému? Jak probíhaly jednotlivé fáze projektu implementace M-Files a DOCU-X OCR? Jak hodnotí zavedení těchto systémů společnost PETROF?

To vše se dozvíte v naší nové případové studii!

ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE