Digital Resources získává titul Certified M-Files Delivery Partner

Díky skvělé práci našeho M-Files týmu jsme obdrželi status certifikovaného partnera pro implementaci DMS/ECM systému M-Files! Aktuálně se tímto titulem pyšní pouze 25 partnerů M-Files z celého světa, přičemž pouze 2 z nich působí v oblasti střední a západní Evropy.

Digital Resources jako Certified M-Files Delivery Partner

Certifikaci získávají pouze ti partneři, kteří mají alespoň 2 certifikované zaměstnance.

Obrovské poděkování patří našim kolegyním Václavě Slavíčkové a Margaritě Slechtě, které prošly certifikačním programem a složily zkoušky na jedničku.

Václava Slavíčková

M-Files Solution Engineer

Margarita Slechta

M-Files Solution Engineer

Obě kolegyně obdržely titul M-Files Solution Engineer a další kolegové se na certifikační program připravují.

Děkujeme!