Intuo Legal – Pozoruhodný produkt 2019

Intuo Legal je komplexní řešení pro advokátní kanceláře, které bylo oceněno titulem Pozoruhodný produkt 2019 magazínem BusinessIT. Intuo Legal zásadním způsobem usnadňuje práci advokátních kanceláří tím, že uživatelům umožňuje snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury zákazníkům. Řešení poskytuje kompletní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti jednotlivých advokátů.

Intuo Legal

Intuo Legal podporuje procesy „Timesheet“ (výkazy pracovních úkonů), „Billing“ (tvorba podkladů fakturace) a správu „Rates“ (individuální ceníkové sazby dle klienta a případu) s návazností na elektronickou správu dokumentů pomocí DMS/ECM systému M-Files. Nabízí uživatelům možnost evidovat své pracovní úkony a dle záznamů generovat podklady pro fakturaci. Ty jsou následně po odsouhlasení uloženy do DMS systému a zaslány do ekonomického ERP systému. Intuo Legal rovněž nabízí dynamické kontrolní pohledy, jak pro pracovníky, tak management společnosti.

Zde Vám přinášíme konkrétní ukázku řešení Intuo Legal:

Kontrolní přehled o práci jednotlivých advokátů

Billable (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci určené k fakturaci
Non-Billable (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci neurčené k fakturaci
Work (ACT) – celkové odpracované hodiny vykázané v aktuálním měsíci
Unreleased (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci, které ještě nejsou určeny k fakturaci (timesheety jsou ještě rozpracované)
Released (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci „uvolněné“ pro fakturaci (již nebudou měněny)
LAST = předchozí měsíc
YTD = od začátku roku k dnešnímu dni

Kontrolní pohled administrativy na pracovníky:

Přehled lze omezit na zvolené období (OD-DO). Volbou „Mark Unreleased“ se hromadně označí vše, co ještě nebylo „uvolněno“ k fakturaci. Tlačítko „Release“ uživateli umožní vše označené „uvolnit“ pro fakturaci, pokud jsou splněny podmínky, tzn. vyplněny všechny potřebné informace. Oranžově vyznačené buňky upozorňují na informace, které je třeba doplnit.

Ukázka zadávání „Timesheets“:
Řešení automaticky předvyplní konkrétního pracovníka a aktuální čas. Následným zadáním klientské společnosti jsou další data filtrována, tzn. uživateli se zobrazí jen příslušné projekty (kauzy) a podprojekty, které k tomuto klientovi patří. V rámci zadávání popisu odpracovaného času dochází k automatické kontrole pravopisu.

Kalendář konkrétního advokáta:
Kalendář zobrazuje sumární výkaz Timesheets, tedy odpracovaných hodin, za jednotlivé dny. Červené zvýraznění upozorňuje pracovníka, že pro daný den existují doposud neuzavřené Timesheets (R = již uvolněno k fakturaci; U = zbývá zpracovat).

Více o systému Intuo – Company Intelligence ZDE.

V případě dalších dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit ZDE. Rádi Vám řešení předvedeme osobně!