Případová studie ve společnosti BPS Průmyslové Služby: Správa IT

Máme pro Vás novou případovou studii!

BPS Průmyslové Služby, s.r.o. je dodavatelem manipulační techniky a zastupuje na českém trhu značku jednoho z jejích největších výrobců na světě – Cat® Lift Trucks. Dlouhodobě spolupracuje se společností Digital Resources a.s., která je jejím dodavatelem služeb v oblasti informačních technologií a CRM systému Intuo – Company Intelligence, pomocí kterého BPS Průmyslové Služby, s.r.o. řídí své obchodní, marketingové i servisní procesy.

Pro chod IT společnost BPS Průmyslové Služby, s.r.o. provozovala vlastní servery ve své kanceláři. Lokální (on-premises) infrastruktura však přestala být dostačující, a to zejména z důvodu nevhodnosti prostředí, ve kterém se servery nacházely, a s tím souvisejících potíží s dodávkou elektřiny a chlazení. V okamžiku, kdy skončila životnost stávajících serverů, se společnost rozhodla zvážit různé varianty řešení nové infrastruktury.

Případová studie: Správa IT ve společnosti BPS Průmyslové Služby, s.r.o.

Zajímá Vás, jak probíhal výběr nové infrastruktury a proč si společnost BPS Průmyslové služby vybrala právě variantu umístění vlastního serveru do datacentra MasterDC?

Dozvíte se v naší nové případové studii!

Případová studie zdarma ke stažení ZDE